Rekrutacja

NA ROK SZKOLNY 2024/2025

od 26.02 - 8.03.2024 r. do godz. 15:00 - złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

do 25.03.2024 r. do godz. 12:00 - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 

28.03.2024 r. o godz. 15:00 - podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

do 4.04.2024r. do godz. 15:00 - potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia dziecka do przedszkola ( w postaci pisemnego oświadczenia)

5.04.2024r. o godz. 15:00 - podanie do podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych  Do pobrania: