Opłaty za przedszkole

Podstawa prawna

  • Uchwała Nr LXIII/884/22 Rady Miasta Białystok z dnia 20 grudnia 2022 r. zmieniająca uchwałę Nr  XII/194/19 Rady Miasta Białystok z dnia 18 czerwca 2019 r., w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Białystok jednostkach oświatowych.

Zasady

  • Pięć godzin bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu (od 7:30 do 12:30).
  • Każda rozpoczęta godzina faktycznego pobytu – powyżej bezpłatnych pięciu godzin – jest płatna w kwocie 1,30 zł z dniem 1 września 2023r.
    na podstawie Uchwały NR LXXI/970/23 rady Miasta Białystok z dnia 29 maja 2023r.
  • Dzieci sześcioletnie i starsze realizujące obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego zostają objęte subwencją oświatową. W związku z powyższym, nie jest pobierana opłata za pobyt w przedszkolu. Rodzice dzieci sześcioletnich lub starszych zobowiązani są do ponoszenia jedynie opłaty za korzystanie przez dziecko z wyżywienia

                                                                     Opłaty wnosimy do 10-go każdego miesiąca na oddzielne konta bankowe:
                                                                                      konto za pobyt: 05 1240 1037 1111 0011 1617 7071
                                                                        konto za żywienie: 03 1240 1037 1111 0011 1617 7592

Opłatę za pobyt i żywienie wpłacamy z dołu za dany miesiąc ( po przechodzonym miesiącu). 

       Na podstawie art. 106 ust. 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 3 z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz 1082 ze zm.)
zarządzeniem Nr 4/2022 Dyrektora Zespołu Przedszkoli w Białymstoku informujemy,
stawka żywieniowa od 1 października wynosi 9 zł.