Akty prawne

Statut Zespołu Przedszkoli Nr 4

Procedura Bezpiecznego Przyprowadzania i Odbierania Dzieci

Procedura Organizowanie Spacerów i Wycieczek

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego dla przedszkoli

Program adaptacyjny

Polityka Ochrony Dzieci